การชำระเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร

เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือตู้ ATM กรุณาส่ง E-mail หรือ Line เอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาใบ Pay-in หรือสลิปการโอนเงิน (ATM)
2. ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน
3. ชื่อ, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ในการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการสั่งสินค้า

กรณีลูกค้าที่ต้องการสั่งสินค้ากับทางบริษัทฯ ให้ลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่ ที่จัดส่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และรายการสินค้าที่ต้องการ กับทางเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดบิลให้แก่ลูกค้า พร้อม แจ้งยอดสินค้า พร้อม เลขที่บัญชีการชำระเงิน ให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้าส่งหลักฐาน การโอนเงินให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องกับทางลูกค้าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการ จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามรายการที่ลูกค้าสั่งสินค้าและแจ้งใบเสร็จการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

เงื่อนไขการจัดส่ง

– ลูกค้าสั่งของก่อนเที่ยง โอนเงิน ก่อนเที่ยงทางบริษัทฯ จะจัดส่งภายในวันที่สั่ง
– ลูกค้าสั่งของก่อนเที่ยงหรือสั่งของหลังเที่ยง โอน เงินหลังเที่ยงทางบริษัทฯ จะจัดส่งในวันถัดไป
– กรณีที่ลูกค้าที่โอนเงิน หรือ สั่งสินค้าหลังเที่ยงต้องการสินค้าด่วน ทางบริษัทฯ จะจัดส่ง ขนส่ง KERRY ให้แก่ลูกค้า แต่ไม่เกิน 14.30 น. เท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– กรณีลูกค้าโอนเงิน หรือ สั่งสินค้าหลังเที่ยง ต้องการสินค้าด่วนต้องการให้ส่งสินค้าทางขนส่งอื่นนอกเหนือจากขนส่ง KERRY ทางลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางนำของไปส่งตามที่ลูกค้าต้องการเอง โดยราคายึดตามราคาการวิ่งวินมอเตอร์ไซร์ เป็นหลัก

หมายเหตุ

* ค่าบริการจัดส่งทางบริษัทฯ คิดค่าบริการจัดส่ง 50 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จ ไม่รวมค่าส่งของทางขนส่ง